کتاب جدید

تخفیف تا ۹۰ درصد 

[dgpc_product_carousel type=”product_category” include_categories=”2034″ posts_number=”7″ orderby=”date-desc” show_items_desktop=”5″ show_items_mobile=”2″ item_spacing=”15px” loop=”on” autoplay=”on” hoverpause=”on” equal_height=”on” review_color=”#333333″ review_bg_color=”#ffffff” content_spacing=”||||false|true” _builder_version=”4.7.3″ _module_preset=”default” title_line_height=”2em” price_text_color=”#479400″ price_font_size=”12px” custom_padding=”|20px||20px|false|true” price_font_size_tablet=”12px” price_font_size_phone=”10px” price_font_size_last_edited=”on|desktop” custom_css_title=”height:25px;||overflow:hidden;||margin: 5px 0;” custom_css_price=”display: flex;||flex-flow: row-reverse;||” border_radii_image=”on|8px|8px|8px|8px”][/dgpc_product_carousel]

گفتمان بوک

تخفیف تا ۹۰ درصد 

جت بوک

تخفیف تا ۹۰ درصد 

جت بوک

تخفیف تا ۹۰ درصد 

آموزش بوک

تخفیف تا ۹۰ درصد 

[dgpc_product_carousel type=”product_category” include_categories=”1861,1864″ posts_number=”5″ orderby=”date-desc” show_items_desktop=”5″ show_items_tablet=”2″ show_items_mobile=”2″ item_spacing=”15px” equal_height=”on” review_color=”#333333″ review_bg_color=”#ffffff” content_spacing=”||||false|true” _builder_version=”4.7.3″ _module_preset=”default” title_line_height=”2em” price_text_color=”#479400″ price_font_size=”12px” custom_padding=”|20px||20px|false|true” price_font_size_tablet=”12px” price_font_size_phone=”10px” price_font_size_last_edited=”on|desktop” custom_css_title=”height:25px;||overflow:hidden;||margin: 5px 0;” custom_css_price=”display: flex;||flex-flow: row-reverse;||” border_radii_image=”on|8px|8px|8px|8px”][/dgpc_product_carousel]

خلاصه بوک

تخفیف تا ۹۰ درصد 

خلاصه و دانلود کتاب باشگاه پنج صبحی ها اثر رابین شارما

خلاصه و دانلود کتاب باشگاه پنج صبحی ها اثر رابین شارما

کتاب باشگاه پنج صبحی ها اثر رابین شارما خلاصه کتاب باشگاه ساعت ۵ صبح،باشگاه ۵ صبح یک کتاب خودیاری است که توسط رابین شارما نوشته شده است و بر اهمیت زود بیدار شدن و به حداکثر رساندن ساعت اول روز برای افزایش بهره وری، خلاقیت و رفاه کلی تمرکز دارد. این کتاب به دو بخش…

دانلود و خلاصه کتاب کتابخانه نیمه شب

دانلود و خلاصه کتاب کتابخانه نیمه شب

کتاب کتابخانه نیمه شب «کتابخانه نیمه شب» رمانی از مت هیگ است که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است. این کتاب داستان زن جوانی به نام نورا سید را دنبال می کند که به شدت از زندگی خود ناراضی است و تصمیم می گیرد به آن پایان دهد. با این حال، او به جای مرگ، خود را در یک کتابخانه…

خلاصه کتاب مدل‌ کسب‌وکار برای تیم‌ها نوشته  تیم کلارک، بروس هیزن

خلاصه کتاب مدل‌ کسب‌وکار برای تیم‌ها نوشته تیم کلارک، بروس هیزن

تیم کلارک در کتاب خود “مدل کسب و کار برای تیم ها” چارچوبی را برای ایجاد و پیاده‌سازی مدل های کسب و کار در یک محیط تیمی معرفی می کند. این چارچوب برای کمک به تیم ها در درک ارزش پیشنهادی منحصر به فرد خود، شناسایی مشتریان هدف خود و توسعه یک مدل کسب و کار پایدار طراحی شده…

ویژه بوک

[dgpc_product_carousel type=”product_category” include_categories=”1717″ posts_number=”5″ show_items_desktop=”5″ show_items_tablet=”2″ show_items_mobile=”2″ item_spacing=”15px” equal_height=”on” review_color=”#333333″ review_bg_color=”#ffffff” content_spacing=”||||false|true” _builder_version=”4.7.3″ _module_preset=”default” title_line_height=”2em” price_text_color=”#479400″ price_font_size=”12px” custom_padding=”|20px||20px|false|true” price_font_size_tablet=”12px” price_font_size_phone=”10px” price_font_size_last_edited=”on|desktop” custom_css_title=”height:25px;||overflow:hidden;||margin: 5px 0;” custom_css_price=”display: flex;||flex-flow: row-reverse;||” border_radii_image=”on|8px|8px|8px|8px”][/dgpc_product_carousel]

رهبری بوک

[dgpc_product_carousel type=”product_category” include_categories=”1716,2458″ posts_number=”5″ orderby=”price-desc” show_items_desktop=”5″ show_items_tablet=”2″ show_items_mobile=”2″ item_spacing=”15px” equal_height=”on” review_color=”#333333″ review_bg_color=”#ffffff” content_spacing=”||||false|true” _builder_version=”4.7.3″ _module_preset=”default” title_line_height=”2em” price_text_color=”#479400″ price_font_size=”12px” custom_padding=”|20px||20px|false|true” price_font_size_tablet=”12px” price_font_size_phone=”10px” price_font_size_last_edited=”on|desktop” custom_css_title=”height:25px;||overflow:hidden;||margin: 5px 0;” custom_css_price=”display: flex;||flex-flow: row-reverse;||” border_radii_image=”on|8px|8px|8px|8px”][/dgpc_product_carousel]

ویژه بوک

[dgpc_product_carousel type=”product_category” include_categories=”1716,1717″ posts_number=”5″ orderby=”price-desc” show_items_desktop=”5″ show_items_tablet=”2″ show_items_mobile=”2″ item_spacing=”15px” equal_height=”on” review_color=”#333333″ review_bg_color=”#ffffff” content_spacing=”||||false|true” _builder_version=”4.7.3″ _module_preset=”default” title_line_height=”2em” price_text_color=”#479400″ price_font_size=”12px” custom_padding=”|20px||20px|false|true” price_font_size_tablet=”12px” price_font_size_phone=”10px” price_font_size_last_edited=”on|desktop” custom_css_title=”height:25px;||overflow:hidden;||margin: 5px 0;” custom_css_price=”display: flex;||flex-flow: row-reverse;||” border_radii_image=”on|8px|8px|8px|8px”][/dgpc_product_carousel]

فروش بوک

[dgpc_product_carousel type=”product_category” include_categories=”1716,2467″ posts_number=”5″ orderby=”price-desc” show_items_desktop=”5″ show_items_tablet=”2″ show_items_mobile=”2″ item_spacing=”15px” equal_height=”on” review_color=”#333333″ review_bg_color=”#ffffff” content_spacing=”||||false|true” _builder_version=”4.7.3″ _module_preset=”default” title_line_height=”2em” price_text_color=”#479400″ price_font_size=”12px” custom_padding=”|20px||20px|false|true” price_font_size_tablet=”12px” price_font_size_phone=”10px” price_font_size_last_edited=”on|desktop” custom_css_title=”height:25px;||overflow:hidden;||margin: 5px 0;” custom_css_price=”display: flex;||flex-flow: row-reverse;||” border_radii_image=”on|8px|8px|8px|8px”][/dgpc_product_carousel]

پژوهش بوک

[dgpc_product_carousel type=”product_category” include_categories=”1716,2486″ posts_number=”5″ orderby=”price-desc” show_items_desktop=”5″ show_items_tablet=”2″ show_items_mobile=”2″ item_spacing=”15px” equal_height=”on” review_color=”#333333″ review_bg_color=”#ffffff” content_spacing=”||||false|true” _builder_version=”4.7.3″ _module_preset=”default” title_line_height=”2em” price_text_color=”#479400″ price_font_size=”12px” custom_padding=”|20px||20px|false|true” price_font_size_tablet=”12px” price_font_size_phone=”10px” price_font_size_last_edited=”on|desktop” custom_css_title=”height:25px;||overflow:hidden;||margin: 5px 0;” custom_css_price=”display: flex;||flex-flow: row-reverse;||” border_radii_image=”on|8px|8px|8px|8px”][/dgpc_product_carousel]

نوآوری بوک

[dgpc_product_carousel type=”product_category” include_categories=”1716,2443″ posts_number=”5″ orderby=”price-desc” show_items_desktop=”5″ show_items_tablet=”2″ show_items_mobile=”2″ item_spacing=”15px” equal_height=”on” review_color=”#333333″ review_bg_color=”#ffffff” content_spacing=”||||false|true” _builder_version=”4.7.3″ _module_preset=”default” title_line_height=”2em” price_text_color=”#479400″ price_font_size=”12px” custom_padding=”|20px||20px|false|true” price_font_size_tablet=”12px” price_font_size_phone=”10px” price_font_size_last_edited=”on|desktop” custom_css_title=”height:25px;||overflow:hidden;||margin: 5px 0;” custom_css_price=”display: flex;||flex-flow: row-reverse;||” border_radii_image=”on|8px|8px|8px|8px”][/dgpc_product_carousel]

GIS بوک

[dgpc_product_carousel type=”product_category” include_categories=”1716,1864″ posts_number=”5″ orderby=”price-desc” show_items_desktop=”5″ show_items_tablet=”2″ show_items_mobile=”2″ item_spacing=”15px” equal_height=”on” review_color=”#333333″ review_bg_color=”#ffffff” content_spacing=”||||false|true” _builder_version=”4.7.3″ _module_preset=”default” title_line_height=”2em” price_text_color=”#479400″ price_font_size=”12px” custom_padding=”|20px||20px|false|true” price_font_size_tablet=”12px” price_font_size_phone=”10px” price_font_size_last_edited=”on|desktop” custom_css_title=”height:25px;||overflow:hidden;||margin: 5px 0;” custom_css_price=”display: flex;||flex-flow: row-reverse;||” border_radii_image=”on|8px|8px|8px|8px”][/dgpc_product_carousel]

بیزینس بوک

[dgpc_product_carousel type=”product_category” include_categories=”1716,2470″ posts_number=”5″ orderby=”price-desc” show_items_desktop=”5″ show_items_tablet=”2″ show_items_mobile=”2″ item_spacing=”15px” equal_height=”on” review_color=”#333333″ review_bg_color=”#ffffff” content_spacing=”||||false|true” _builder_version=”4.7.3″ _module_preset=”default” title_line_height=”2em” price_text_color=”#479400″ price_font_size=”12px” custom_padding=”|20px||20px|false|true” price_font_size_tablet=”12px” price_font_size_phone=”10px” price_font_size_last_edited=”on|desktop” custom_css_title=”height:25px;||overflow:hidden;||margin: 5px 0;” custom_css_price=”display: flex;||flex-flow: row-reverse;||” border_radii_image=”on|8px|8px|8px|8px”][/dgpc_product_carousel]
بهترین-گتاب-های-جهان-را-از-بیا-بخواهید

فیلم بوک

[dgpc_product_carousel type=”product_category” include_categories=”1714″ posts_number=”5″ orderby=”price-desc” show_items_desktop=”5″ show_items_tablet=”2″ show_items_mobile=”2″ item_spacing=”15px” equal_height=”on” review_color=”#333333″ review_bg_color=”#ffffff” content_spacing=”||||false|true” _builder_version=”4.7.3″ _module_preset=”default” title_line_height=”2em” price_text_color=”#479400″ price_font_size=”12px” custom_padding=”|20px||20px|false|true” price_font_size_tablet=”12px” price_font_size_phone=”10px” price_font_size_last_edited=”on|desktop” custom_css_title=”height:25px;||overflow:hidden;||margin: 5px 0;” custom_css_price=”display: flex;||flex-flow: row-reverse;||” border_radii_image=”on|8px|8px|8px|8px”][/dgpc_product_carousel]

بیا مقاله

۲۲ قانون تغییر ناپذیر بازاریابی توسط Al Ries و Jack Trout

۲۲ قانون تغییر ناپذیر بازاریابی توسط Al Ries و Jack Trout

۲۲ قانون تغییر ناپذیر خلاصه بازاریابی فصل ۱: قانون رهبری خلاصه: بهتر است اول باشیم تا بهتر. ورود به ذهن بسیار آسان تر از آن است که بخواهید کسی را متقاعد کنید که محصول بهتری نسبت به محصول اول دارد. در محیط رقابتی امروز ، یک محصول بیش از حد با نام خط توسعه ، امید چندانی…