به دنبال خلاصه ای کامل و رایگان در جستجوی معنی انسان هستید؟

شما در جای مناسب هستید!

در اینجا چیزی است که در این صفحه خواهید یافت …

خلاصه یک جمله

جستجوی انسان برای معنا، بینشی طاقت فرسا و در عین حال عمیقاً رهایی بخش از چرایی پشت سر هر چه و چگونه ماست – توسط بازمانده هولوکاست، روانشناس و بنیانگذار منطق درمانی، ویکتور فرانکل. ( ۱۶۵ صفحه )

فهرست
۱. خلاصه یک جمله
۲. جستجوی انسان برای مرور معنا
۳. خلاصه جستجوی انسان برای معنا

۴. معنای زندگی
۵. داستانی درباره سرنوشت
۶. جستجوی انسان برای مطالب معنی دار
۷. جستجوی بهترین مرد برای نقل قول های معنی
۸. جستجوی انسان برای معنی خلاصه PDF
۹. بیشتر بخوانید: ۵ کتاب مانند جستجوی انسان برای معنا
۱۰. ای کاش راه سریعتر/آسان تری وجود داشت؟

توجه: خلاصه جستجوی این مرد برای معنی بخشی از یک پروژه در حال انجام برای خلاصه کردن بهترین بیوگرافی ها و بهترین کتاب های خود کمکی تمام دوران است.

مروری بر جستجوی انسان برای معنا

این کتاب کوتاه، تکان دهنده و تغییر دهنده زندگی توسط عصب شناس/روانپزشک یهودی-اطریشی و بازمانده هولوکاست ویکتور فرانکل نوشته شده است.

روایت‌های دست اول وحشیانه و صادقانه کتاب از زندگی و از دست دادن در اردوگاه کار اجباری (به خودی خود ارزش خواندن دارد) وسیله‌ای برای نظریه‌های گسترده‌تر و بینش عمیق فرانکل در مورد جستجوی انسان برای معناست. این نظریه ها کار زندگی او بود (حتی قبل از انتقال او به آشویتس ) و در هسته  لوگوتراپی  (لوگوس = معنا)، یک مکتب اصلی روان درمانی مدرن قرار دارند.

خلاصه جستجوی انسان برای معنا

معنای زندگی

“کسی که دلیلی برای زندگی کردن دارد، تقریباً می تواند هر راهی را تحمل کند.” – فردریش نیچه

جوهر نظریه فرانکل به همان اندازه ساده است که جهانی است و به شرح زیر است:

نیروی انگیزشی اولیه انسان تلاش برای معنای زندگی است.

اراده سرخورده به معنا منجر به خلاء وجودی می شود که روان رنجوری جمعی زمان حال است.

این خلاء وجودی را می‌توان به‌عنوان شکل خصوصی و شخصی نیهیلیسم توصیف کرد و خود را عمدتاً در حالت‌های کسالت و اضطراب نشان می‌دهد.

اما هیچ معنای عینی یا کلی برای زندگی وجود ندارد. ما نمی توانیم برای معنا تلاش کنیم، همانطور که نمی توانیم برای موفقیت یا خوشبختی تلاش کنیم.

در عوض، معنی (چرا) اساساً از هدف فعال (یک چیست) ناشی می شود که می تواند یک چیز (یک کار یا عمل) یا یک شخص (عشق یا مسئولیت) باشد.

با این حال، زندگی همچنین دائماً ما را با یک جریان منفعل از چه چیزی (شامل رنج اجتناب ناپذیر) زیر سوال می برد که باید به آن پاسخ دهیم و معنایی نیز می تواند از آن ناشی شود.

در این مورد، یک احساس قوی فردگرایانه از خود، از اینکه ما چه کسی هستیم، به دلیل چگونگی واکنش ما به آن چیزها تبدیل می‌شود.

مهم نیست که با چه محدودیت های بیرونی روبرو هستیم، ما همیشه آزاد هستیم که چه کسی باشیم و چگونه پاسخ دهیم.

این به ما این امکان را می دهد که به منبعی غیرقابل نفوذ از آزادی درونی و ارزش شخصی دست پیدا کنیم.

داستانی درباره سرنوشت

داستان کوتاهی از کتاب درباره سرنوشت که آنقدر لذت بردم که فکر کردم ارزش حفظ/اشتراک گذاری دارد:

یک ایرانی ثروتمند و توانا با یکی از خدمتکارانش در باغش قدم می زد. خدمتکار گریه کرد که به تازگی با مرگ روبرو شده است که او را تهدید کرده است.

او از اربابش التماس کرد که سریعترین اسب خود را به او بدهد تا او عجله کند و به تهران بگریزد و در همان عصر به آنجا برسد. ارباب رضایت داد و خدمتکار سوار اسب شد.

در بازگشت به خانه خود ارباب با مرگ روبرو شد و از او پرسید: «چرا خدمتکار من را ترساندی و تهدید کردی؟» من او را تهدید نکردم. زمانی که تصمیم گرفتم امشب در تهران با او ملاقات کنم، از یافتن او در اینجا شگفت زده شدم.»

جستجوی انسان برای مطالب معنی دار

انسان در جستجوی معنا کتابی کوتاه است که تنها در سه فصل و بخش…

  • بخش اول : تجارب در یک اردوگاه کار اجباری
  • بخش دوم : منطق درمانی به طور خلاصه
  • پس‌اسکریپت ۱۹۸۴ : موردی برای خوش‌بینی تراژیک

جستجوی بهترین مرد برای نقل قول های معنی

این نقل‌قول‌های جستجوی انسان برای معنا از کتابخانه مرکزی افکار، حکایات، یادداشت‌ها و نقل‌قول‌های الهام‌بخش «هنر زندگی » در حال رشد است.

خلأ وجودی عمدتاً خود را در حالت کسالت نشان می دهد.

– ویکتور ای. فرانکل ، انسان در جستجوی معنا

“موفقیت را هدف نگیرید – هر چه بیشتر آن را هدف بگیرید و آن را هدف قرار دهید، بیشتر آن را از دست خواهید داد. برای موفقیت، مانند شادی، نمی توان به دنبال آن بود، بلکه باید به دنبال آن باشد و فقط به صورت ناخواسته این کار را انجام می دهد. عواقب جانبی وقف شخص به هدفی بزرگتر از خود یا به عنوان محصول تسلیم شدن فرد به شخصی غیر از خود. شادی باید اتفاق بیفتد، و موفقیت نیز همینطور است: شما باید اجازه دهید با بی توجهی به آن اتفاق بیفتد.”

– ویکتور ای. فرانکل ، انسان در جستجوی معنا

“یک واکنش غیرعادی به یک موقعیت غیرعادی یک رفتار طبیعی است.”

– ویکتور ای. فرانکل ، انسان در جستجوی معنا

“دردناک ترین قسمت ضرب و شتم، توهینی است که به همراه دارد.”

– ویکتور ای. فرانکل ، انسان در جستجوی معنا

“هیچ کس نباید قضاوت کند، مگر اینکه با صداقت کامل از خود بپرسد که آیا در موقعیتی مشابه ممکن است همان کار را انجام نداده باشد.”

– ویکتور ای. فرانکل ، انسان در جستجوی معنا

“همه چیز را می توان از یک انسان گرفت جز یک چیز: آخرین آزادی انسان – انتخاب نگرش در هر شرایط خاص، انتخاب راه خود… این آزادی معنوی است – که نمی توان آن را سلب کرد – که زندگی را معنادار و هدفمند می کند.”

– ویکتور ای. فرانکل ، انسان در جستجوی معنا

ما نیاز داشتیم که از پرسیدن در مورد معنای زندگی دست برداریم و به جای آن خودمان را کسانی بدانیم که زندگی آنها را زیر سوال می برد.”

– ویکتور ای. فرانکل ، انسان در جستجوی معنا

“اتوماسیون پیشرونده احتمالاً منجر به افزایش بسیار زیاد ساعات اوقات فراغت در دسترس کارگران معمولی خواهد شد. حیف که بسیاری از آنها نمی دانند با تمام اوقات فراغت تازه به دست آمده خود چه کنند.”

– ویکتور ای. فرانکل ، انسان در جستجوی معنا

“معنای زندگی از انسان به انسان دیگر، از روز به روز و ساعت به ساعت متفاوت است… آنچه مهم است، معنای زندگی به طور کلی نیست، بلکه معنای خاص زندگی یک فرد در یک لحظه معین است.”

– ویکتور ای. فرانکل ، انسان در جستجوی معنا

“طوری زندگی کن که انگار برای بار دوم زندگی می کنی و انگار بار اول اشتباه کرده ای که الان می خواهی رفتار کنی!”

– ویکتور ای. فرانکل ، انسان در جستجوی معنا

ما می توانیم معنای زندگی را به سه روش مختلف کشف کنیم: (۱) با خلق یک کار یا انجام یک کار؛ (۲) با تجربه چیزی یا مواجهه با کسی؛ و (۳) با نگرشی که نسبت به رنج اجتناب ناپذیر داریم.

– ویکتور ای. فرانکل ، انسان در جستجوی معنا

رنج کشیدن بی مورد بیش از آنکه قهرمانانه باشد مازوخیستی است.

– ویکتور ای. فرانکل ، انسان در جستجوی معنا

“بدبین به مردی شباهت دارد که با ترس و اندوه مشاهده می کند که تقویم دیواری اش که هر روز برگه ای از آن پاره می کند، هر روز نازک تر می شود. از سوی دیگر، فردی که فعالانه به مشکلات زندگی حمله می کند مانند یک مرد است. او هر برگ متوالی را از تقویم خود حذف می کند و پس از اینکه ابتدا چند یادداشت روزانه را در پشت آن یادداشت کرده بود، آن را به دقت و با احتیاط در کنار نسخه های قبلی خود ذخیره می کند.

– ویکتور ای. فرانکل ، انسان در جستجوی معنا


Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /home/irancoac/biabook.com/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:51 Stack trace: #0 /home/irancoac/biabook.com/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(658): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/irancoac/...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/irancoac/biabook.com/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 51