جمع آوری و خلاصه:هانیه سخایی

نویسنده:فلورانس اسکاول شین

فلورانس اسکاول شین

درباره نویسنده:

فلورانس اسکوول شین ، هنرمند و تصویرگر کتاب آمریکایی بود ، که در سالهای میانی معلم معنوی جدید و نویسنده متافیزیکی شد. در محافل اندیشه جدید ، شین با اولین کتاب خود ، “بازی زندگی” و “چگونه آن را بازی کنیم” شهرت دارد.

 

چکیده: 

کتابی که در دست دارید یکی از موفق ترین کتاب‌های روانشناسی در ایران می باشد.

این کتاب را به کسانی که به دنبال زندگی جدید و موثر و هدفدار هستند معرفی می کنیم. این کتاب به همه مردم کمک می کند تا راه درست را پیش بگیرند تا به موفقیت برسند. اثر فلورانس همانگونه که از اسمش مشخص میباشد به چهار قسمت مختلف نوشته شده است .امیدواریم که با خواندن این کتاب مسیر خود را پیدا کنید.

 

خلاصه کتاب :

 

۱_بازی:

بیشتر مردم به زندگی همانند جنگ می نگرند، اما زندگی جنگ نیست؛ بلکه یک بازی است. در هر در هر حال زندگی یک بازی است،  که بدون اطلاع از قوانین معنوی به صورت موفقیت‌آمیز اجرا نمیشود .  کتاب‌های مقدس ،قواعد و قوانین بازی را با صراحت شگفت‌انگیزی ارائه می‌دهند . عیسی مسیح (ع) به ما آموخت که زندگی یک بازی مهم دادن و دریافت نمودن است .«هر کسی هر چیزی را کاشته است ، درو می کند» این جمله بیانگر این است که هر گفتار و کرداری که از هر کسی صادر شود به وی باز می‌گردد و هرچه را داده است ،دریافت خواهد کرد . اگر فردی ابزار نفرت نموده کینه و نفرت به او باز می گردد ،اگر عشق و محبتی را بروز داده ،عشق و محبت به او باز می‌گردد. اگر انتقاد و نکوهش کرده مورد انتقاد و نکوهش قرار می گیرد، اگر دروغ بگویند به او دروغ خواهند گفت ، و اگر خیانت کند به او خیانت می شود .


                                                        «هر کسی هر چیزی را کاشته است ، درو می کند»


همچنین ما می آموزیم که تصور قوه ذهنی نقش مهمی را در در بازی زندگی دارا است. « قلبت یا تخیلت را با تمام سعی و کوشش برای خارج شدن از مقولات زندگی حفظ کن»

این جمله به این معناست که آنچه فرد به زودی یا بعدها تصوّر می کند در کارهایش پدیدارمیگردد.

شخصی بود که از بیماری مشخصی هراس و وحشت داشت . این بیماری یک بیماری بسیار نادر بود ، و مبتلا شدن به آن بسیار مشکل بود . اما مدام مجسم می نمود و درباره آن بیماری مطالعه می‌کرد، تا اینکه آثار آن بیماری در بدن وی ظاهر گشت و آن شخص درگذشت ؛ آن فرد قربانی تصور و تخیل منحرف گشته خویش شد.

هرذهن دارای سه بخش است که شامل: ضمیر ناخودآگاه ،ضمیر خود آگاه و ضمیر خودآگاه ماورایی می شود. ضمیر ناخودآگاه نیرویی است که بدون مسیر و جهت است.

انگیزشی

 

این نیرو شبیه بخار یا جریان برق است و به گونه‌ای که هدایت شده عمل می‌کند و نیروی استنتاجی و استقرایی ندارد . هر آنچه فرد به طور عمیق احساس می کند یا به صورت سریع و آشکار تصور می نماید توسط ضمیر ناخودآگاه تحت تاثیر قرار می گیرد و به صورت دقیق و موشکافانه اجرا می گردد.

ضمیر خودآگاه که در اصطلاح فنی یا نفسانی نامیده می‌شود نوعی نیروی ذهنی بشری است که زندگی را از جنبه ظاهری می‌نگرد و ظاهر گرا است این نیروی مرگ فاجعه بیماری فقر و محدوده هر چیز را می‌بیند و ضمیر خودآگاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ضمیر ناخودآگاه ماورایی نیروی خدایی است که در هر فرد وجود دارد و افکار کامل است.این نیرو الگوی کاملی از گفتار افلاطون است که طرح الهی نام دارد؛ زیرا برای هر کسی یک طرح الهی وجود دارد.

 

قدرت کلام:

فردی که از قدرت سخن و کلام آگاه است ،در مکالمه و گفت و گویش بسیار دقیق و با احتیاط می شود و فقط مواظب واکنش حرف‌هایش است، تا بیهوده و بی فایده باز نگردند . انسان پیوسته از طریق گفتارش قوانینی را برای خودش ایجاد می‌کند.

شخصی را می‌شناختم که می‌گفت:« من همیشه یک ماشین را از دست می دهم به محض این که میرسم ماشین محل را ترک کرده است و به راه افتاده است. دخترش گفت، من همیشه به یک ماشین میرسم به محض این که میرسم ماشین می‌آید و این موضوع طی سال‌ها ادامه داشته است». هر یک از آنها قانونی جداگانه برای خود ایجاد کرده بودند یکی” شکست “و دیگری “موفقیت”.

 

قانون حاصل از کردار انسان و قانون بخشش:

انسان فقط چیزی را که می‌دهد ، دریافت می‌کند . زندگی همانند یک بازی بومرنگ است . افکار،اعمال و گفتار انسان دیر یا زود به سوی او باز می گردند. و این بازگشت ،با دقت و صحتی متحیر کننده انجام می پذیرد.  این همان قانون حاصل کردار انسان است که با سانسکریت برای «بازگشت »ارائه می‌دهد . «آدمی هر اندازه که بکارد همان مقدار درو خواهد کرد »

افکار،اعمال و گفتار انسان دیر یا زود به سوی او باز میگردد

برای مثال یکی از دوستانم داستان خودش را برای من تعریف کرد که نشان دهنده این قانون است. او گفت : «من تمام حاصل کردارم را بر اساس عمه ام مشاهده نمودم ، هرچه که من به او گفتم، کسی دیگر به من گفت. من در خانه اغلب تند مزاج و بد خلق هستم.

روزی عمه ام  به من گفت :می‌خواهد هنگام شام با من صحبت کند. من در جواب گفتم صحبت کردن لازم نیست ، چون می‌خواهم غذا را در سکوت و آرامش بخورم . دوست من دارای حس آگاهی و وجدان بالایی است زیرا حاصل کردارش به سرعت به او برگشته است.

 

عشق و دوست داشتن:

هر انسانی در سیاره زمین عشق و محبت را می‌شناسد و به انجام آن مبادرت می نماید.« یک دستور جدید برای تو دارم و آن این است که کس دیگری را دوست داشته باش»

اوسپسنکی در کتابش اظهار می دارد:«عشق پدیده ای مربوط به عالم هستی است و این عالم شگفت انگیز جهان چهار بعدی را برای انسان می گشاید ».

عشق واقعی فارغ از خود و رها شدن از ترس است .بدون تقاضای هیچگونه بازگشتی خودش را روی هدف مورد علاقه جاری می سازد و آن را ممنوع می کند.لذت عشق در بخشیدن است عشق واقعی در خدا متجلی می گردد و شدیدترین نیروی جذب کننده در عالم است.


                لذت عشق در بخشیدن است


عشق پاک و بدون خودخواهی، صاحبش را به سوی خودش می کشد. او به جستجو کردن و طلب نمودن نیازی ندارد . کمتر کسی پیدا می شود که معنا و مفهوم عشق واقعی را بداند . انسان در مهر و محبتش،خودخواه ، ظالم یا ترسو است .در نتیجه چیزی را که دوست دارد از دست میدهد.

حسادت بدترین دشمن عشق است ، زیرا تصوری است که باعث ایجاد آشوب می گردد و می بیند محبوبش دنبال کس دیگری است در صورتیکه این ترس و هراس ها انسان ها خنثی نگردند همواره در دنیای خارج ظاهر می شوند .

بصیرت یا راهنمایی:

برای کسی که قدرت کلام را می‌داند و از راهنمایی های شهودی آن استفاده می‌کند، انجام دادن کارها آسان می گردد. به این وسیله می تواند قدرت های نامرئی و کشف نشده را به کار گیرد و جسمش را بازسازی کند و به کارها و اعمال شکل و قالب مجددی بدهد.

بنابراین انتخاب درست کلمات بسیار مهم است و دانشجو باید سخنش را با دقت انتخاب کندتا مقصود را به خوبی برساند خداوند پشتیبان او است و برآورده کننده هر حاجتی است وکلام انسان باعث می‌شود این حامی درخواست هایش را اجابت کند.

«طلب کن و به دست بیاور»

انسان باید اولین حرکت را انجام دهد .«اگر انسان به سمت خدا برود خداوند همه چیز را تحت اختیار و سلطه او قرار می دهد.»

تکذیب ها و تایید ها:

«تو درباره چیزی حکم  می کنی و آن چیز در تو ایجاد و تثبیت می گردد ». هر خوبی که در زندگی انسان متجلی و ظاهر می گردد حقیقتی است که پیشتر در ضمیر الهی ایجاد گشته و از طریق کلام یا انسان رها و آشکار شده است . بنابراین باید مراقب باشید فقط درباره آشکار شدن  ایده الهی حکم کند ، زیرا اغلب از طریق گفتار و کلام بیهوده و باطل حکم می‌کند و به شکست و بد اقبالی دچار می گردد.بنابراین این موضوع که درخواست‌ها و تقاضاهای انسان از لحاظ کلامی صحیح باشد و درست بیان گردد نکته بسیار مهمی است . همانگونه که پیش از این توضیح داده شد اگر شخصی درخواست خانه، دوست ،شغل یا هر چیز خوب دیگری دارد باید  این موارد از انتخاب الهی تقاضا نماید .

برای مثال باید این عبارت را بیان کند:« روح نامحدود راهی برای خانه شایسته من،دوست شایسته من ،شغل شایسته من بگشا .من از اینکه آن درخواست ها به لطف خداوند با شیوه‌ای کامل و درست آشکار و ظاهر می گردند سپاسگزاری می کنم.»

بخش آخر این عبارت مهمترین قسمت آن است. برای مثال: زنی را می شناختم که درخواست هزار دلار کرد دختر او مجروح شد و آنها در ازاین صدمه وارد شده به دختر هزار دلار دریافت کردند، زیرا آن زن هنگام درخواست کردن عبارت «شیوه کامل و درست» را بیان نکرده بود.


۲_کلام تو همان عصای توست:

 عبارت «کلام تو همان عصای تو است » نتیجه مبحث« بازی زندگی و چگونه بازی کردن است» کلام انسان همان عصای او است که مملو از قدرت و سحر است.

عیسی مسیح (ع) بر قدرت کلام تاکید می‌کند:«تو  با کلامت تایید یا محکوم می گردی» همچنین فرموده :«مرگ و زندگی در گرو زبان است» بنابراین انسان با کلامش قدرت تغییر یک حالت ناراحت‌کننده را دارد.


           مرگ و زندگی در گرو زبان است


در عوض غم ،شادی ظاهر می شود و به جای بیماری، سلامتی و در قبال فقر، ثروت پدیدار می گردد .

برای مثال: زنی پیش من آمد و در مورد روش ثروتمند شدن پرسید. تمام دارایی او در این دنیا فقط دو دلار بود من گفتم ما به ۲ دلار تو احترام می‌گذاریم و می‌دانیم که دارای کیف پول جادویی و سحر آمیز روح هستی. آن کیف هرگز خالی نمی ماند، زیرا هنگامی که خالی می شود بلافاصله با لطف الهی به شیوه ای کامل و درست پر می گردد. من همیشه آن کیف را پر ازپول میبینم اسکناس‌های زرد، سبز، چک‌های صورتی ،آبی، سفید، طلا و نقره و پول نقد. من همیشه آن کیف را به دلیل پر بودنش حجیم و برآمده می بینم .آن زن پاسخ داد:« احساس می‌کنم کیفم پر از پول است ».بنابراین با همین اعتقاد مانند تقویم عشق و محبت یک دلار از پولش را به من داد من آن یک دلار را رد نکردم و به او همانند شخص فقیری نگاه نکردم ،زیرا حذف تصور ثروت بسیار مهم است . پس از مدتی یک هدیه ۶ هزار دلاری برای من فرستاد. ایمان و اعتقاد بدون ترس وکلام او باعث موفقیتش  شده بود.

انگیزشی

 

ثروت و رونق:

انسانی که به این جهان پای می گذارد توسط خداوند ولی و ثروتمند می شود و همه خواسته ها و نیازهایش برآورده می گردد. این حمایت مالی از طریق ایمان و کلام ایجاد می گردد.« اگر تو باور و اعتقاد داشته باشی همه چیز ممکن و عملی است»

 

برای مثال :روزی زنی پیش من آمد و درباره تجربه اش صحبت کرد و آن تجربه را توسط یک نکته مهم در کتاب «بازی زندگی و چگونه بازی کردن آن» کسب کرده بود . وی تجربه ای نداشت، ولی علاقه‌مند بود تا موقعیت خوبی را در صحنه نمایش کسب نماید.

او این نکته را صریح و قطعی بیان کرد .«روح نامحدود راهی برای ثروت فراوان به روی من بگشا.من مقابل چیزهایی که به وسیله قانون الهی به من تعلق دارد مقاومتی نمی‌کنم ». پس از مدتی نقش بسیار مهمی در یک اپرای موفق به وی داده شد.او گفت:«من  صدها بار آن جمله را تکرار کردم».


                                          « اگر تو باور و اعتقاد داشته باشی همه چیز ممکن و عملی است»


ازدواج:

ازدواجی که بر اساس یگانگی نباشد پایدار نمی باشد..«دو روح، اما با یک فکر واحد و قلبی که همانند یک قلب می تپند»

شاعر این شعر را برای مرد و زن سروده که با افکاری مشابه زندگی می‌کنند، به عبارتی در دنیای فکری مشابهی زندگی می نمایند .آنها همواره باید با یکدیگر حرکت نمایند. تفکر یک نیروی جنبشی عظیم است و انسان تفکرات و اندیشه هایش را به سوی خودش می کشد. برای مثال: زن و مردی با هم ازدواج کردند و در ظاهر خوشحال بودند. مرد در زندگی اش به موفقیت‌هایی رسید و خوشحال بود ولی زن هنوز در یک حس آگاهی محدود شده زندگی می کرد. هرگاه مرد قصد خرید چیزی را داشت بهترین فروشگاه میرفت و چیزی را که نیاز داشت بدون توجه به قیمتش خریداری می نمود ، در صورتی که زن برای خرید به فروشگاه های معمولی و غیر معروف می رفت ، فکر و حواس زن همیشه در جای دیگری بود..و در دنیای فکری شوهر زندگی نمی کرد و سرانجام آن دو از یکدیگر جدا شدند .

ما این موضوع را اغلب در مورد افراد ثروتمند موفق با شاهده می‌کنیم، که زنان پرکار و زحمتکشی داشتند .زن باید با سلیقه ها علایق و آرزوهای شوهرش همگام باشد و در دنیای فکری او زندگی کند، زیرا مرد همان جایی قرار دارد که در وجودش به آن فکر می‌کند . برای هر انسانی نیمه دیگر یا انتخاب الهی وجود دارد. این دو مورد در دنیای فکری همدیگر هستند و توسط خداوند به یکدیگر متصل گشته و پیوند داده شده اند و هیچ کس دیگری نمی‌تواند آنها را از یکدیگر جدا کند. مرد و زنی که ازدواج می‌کنند باید یکی شوند، زیرا ضمیر خودآگاه ماورایی آنها برنامه الهی مشابه و یکسانی دارد.

 

سوالات متداول:

۱_آیا این کتاب در زمینه تجارت نیز مهم است؟

۲_با خواندن این کتاب به چه چیزی دست پیدا میکنید؟

۳_این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟

۴_قدرت کلام چه تاثیری در زندگی ما دارد؟

۵_انسان چه چیزی را در زندگی دریافت میکند؟

 

درباره هانیه سخایی:

 

هانیه سخایی مدیر گروه هنری” بیا “می باشد. ایشان معتقد هستند که اگر بازی را ترک نکنید دیر یا زود پیروز می شوید.و همیشه این تفکر در ذهن هانیه سخایی جاری است که مرز بین بدبختی و خوشبختی تنها داشتن یک کارت کتابخانه است . این ندا در هانیه سخایی زمزمه ای مااندگار است گه یا انجام بده یا انجام نده،سعی ام را می کنم معنا ندارد !!

مدرک کارشناسی خود را در سال ۱۳۹۹ در حسابداری  از دانشگاه پیام نور اخذ نمود.ولی علاقه مند به کارهای هنری بخصوص در حوزه کتاب و کتابخوانی است .هانیه سخایی  در  این اندیشه است که چطور می توانیم همه را به کتاب خواندن علاقه مند کنیم.همیشه به این فکر می کند که چرا با وجود صدها سال پیدایش حرفه ای کتاب چرا هنوز مردم از مطالعه فرار می کنند .یک خبر خوب این است که هانیه  سخایی قصد دارد که روشی نوین در عرصه صنعت کتاب و کتابخوانی بوجود بیاورد.و گروهی از علاقه مندان به این حوزه را مدیریت می کند.

او علاقمند به تدریس و انجام پروژه های مرتبط با حوزه کتاب است و هم اکنون نیز در زمینه تولید کتاب های صوتی ،تصویری و پویا  مشغول به فعالیت می باشد. از آرزوهای هانیه سخایی  جهانی بدور از جهل و توهم دانایی  می باشد.از ویژگی های اصلی ایشان شرکت در کار گروهی است.