اختلال طیف اتیسم راهنمای عملی برای کلاس درس (کار گروهی در اختلال طیف اوتیسم) (کتاب الکترونیک)

کتاب های مرتبط

♦ فهرست مطالب ♦

 

پیشگفتار                                                                                                                   أ‌

فصل اول: شناخت طیف اوتیسم

اهداف این فصل                                                                                                        3

پیام کلیدی این فصل                                                                                                 3

اختلال طیف اوتیسم چیست؟                                                                                       3

ویژگی اختلال طیف اوتیسم                                                                                         4

نکات کلیدی آموزشی                                                                                                6

نکات کلیدی آموزشی                                                                                                7

نکات کلیدی آموزشی                                                                                                9

نکات کلیدی آموزشی                                                                                              11

برای مطالعه بیشتر. 12

فصل دوم: کلید پشتیبانی از اصول

مقدمه. 15

گام‌هایی برای آموزش برتر. 16

دستیاران کلاس: راهنمایی های مؤثر. 17

فصل سوم: راهکارهایی برای آموزش مهارت‌های اجتماعی

اهداف این فصل.. 21

نکته کلیدی این فصل.. 21

مهارت‌های اجتماعی دوستانه کلاس درس.... 21

حوزه های ناسازگاری... 26

برای مطالعه بیشتر. 29

فصل چهارم: راهبردهای آموزش ارتباطات

هدف این فصل.. 33

پیام کلیدی... 33

کلاس "ارتباط دوستانه ". 33

برای مطالعه بیشتر. 38

فصل پنجم: راهبردهایی برای افزایش رفتارهای مطلوب و سازگاری با چالش های رفتاری

اهداف فصل.. 41

پیام کلیدی... 41

کلاس صمیمانه اوتیسم: افزایش رفتارهای مثبت.... 41

چه‌کار باید کرد؟.. 43

برای مطالعه بیشتر. 47

فصل ششم: برنامه‌ریزی برای اختلال طیف اوتیسم در دوره پیش‌دبستان و دبستان

اهداف فصل.. 51

پیام کلیدی فصل.. 51

معنی و مفهوم برنامه‌ریزی درسی.. 51

برنامه درسی در دوره پیش‌دبستانی در کودکان اختلال طیف اوتیسم.. 52

مهارت‌های حرکتی درشت.... 53

مهارت‌های حرکتی ظریف.... 54

پرورش حس بینایی.. 55

پرورش حس لامسه. 55

پرورش حس چشایی.. 56

پرورش حس بویایی.. 56

مهارت‌های شنیداری... 56

تقویت مهارت‌های تکلمی.. 57

تقویت مهارت‌های تنفسی.. 57

مهارت‌های زبانی.. 57

مهارت‌های شناختی.. 57

آگاهی نسبت به خطر، ایمنی و مراقبت.... 58

مهارت‌های خود یاری (1) 58

مهارت‌های اجتماعی.. 59

مهارت‌های بازی... 60

اهداف آموزش‌وپرورش ابتدايي.. 60

برنامه‌ریزی درسی مدارس ابتدایی.. 62

ویژگی های کسب شده کودکان اوتیسم در دبستان.. 63

هدف کلی برنامه درسی  دورهی ابتدایی کتاب فارسی.. 65

الف-حیطه ی شناختی: 65

ب-حیطه ی عاطفی: 65

پ-حیطه ی مهارتی: 66

نتیجه گیری... 67

منابعی برای مطالعه بیشتر. 68

Reviews

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اختلال طیف اتیسم راهنمای عملی برای کلاس درس (کار گروهی در اختلال طیف اوتیسم) (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *