تهیه نانوذرات سرب (ll) اکسید و کادمیم (ll)اکسید با استفاده از پلیمر کوئوردیناسیون نامحدود جدید سرب و کادمیم

کتاب های مرتبط

فهرست

فصل اول: مقدمه...................................................................... 52

نانوفناوری......................................................................................................... 52

معرفی نانوفناوری....................................................................................................................... 52

طبقه بندی نانوساختار‌ها............................................................................................................. 53

سنتز نانومواد............................................................................................................................... 54

مواد هیبریدی.................................................................................................... 56

معرفی مواد هیبریدی................................................................................................................. 56

سنتز مواد هیبریدی.................................................................................................................... 57

پلیمرهای کوئوردیناسیونی................................................................................. 58

معرفی پلیمرهای کوئوردیناسیونی.............................................................................................. 58

انواع شبکه‌های کوئوردیناسیونی................................................................................................ 59

چارچوب‌های فلز-آلی........................................................................................ 62

معرفی چارچوب‌های فلز-آلی..................................................................................................... 62

طبقه بندی ساختاری چارچوب‌های فلز-آلی............................................................................. 63

سنتز چارچوب‌های فلز-آلی........................................................................................................ 63

کاربردهای چارچوب فلز-آلی..................................................................................................... 65

پلیمرهای کوئوردیناسیونی نامحدود................................................................... 68

معرفی پلیمرهای کوئوردیناسیونی نامحدود............................................................................... 68

ویژگی‌های پلیمرهای کوئوردیناسیونی نامحدود........................................................................ 69

روش‌های سنتز ICP................................................................................................................... 73

تفاوت ICP با MOF................................................................................................................... 80

مروری بر تحقیقات گذشته........................................................................................................ 80

هدف از انجام این پژوهش................................................................................ 92

فصل دوم: تجربی..................................................................... 93

مواد شیمیایی و تجهیزات.................................................................................. 93

مواد شیمیایی و حلال‌ها............................................................................................................. 93

تجهیزات مورد استفاده............................................................................................................... 94

سنتز لیگاند4و4-( 1،4 فنیلین بیس(متانیلیلیدین)) بیس(آزانیلیلیدین)) دی بنزوئیک اسید....................................................................................................... 95

سنتز پلیمرکوئوردیناسیون نامحدود................................................................... 95

سنتز پلیمر کوئوردیناسیونی نامحدود به روش رسوب‌دهی........................................................ 95

سنتز پلیمر کوئوردیناسیون نامحدود به روش هیدروترمال........................................................ 96

تهیه اکسید فلزی.............................................................................................. 97

کلسینه کردن پلیمر کوئوردیناسیون نامحدود سرب................................................................... 97

کلسینه کردن پلیمرکوئوردیناسیون نامحدودکادمیم................................................................... 97

فصل سوم: بحث و نتیجه‌گیری........................................................ 59

تهیه لیگاند 4 ،4-(4،1 فنیلن بیس (متانیلیلیدن)) بیس( آزانیلیلیدین)) دی بنزوئیک اسید..................................................................................................................... 59

بررسی آنالیز CHN..................................................................................................................... 60

طیف 1H NMR 4 ،4-(4،1 فنیلن بیس (متانیلیلیدین)) بیس (آزانیلیلیدین) دی بنزوئیک اسید........................................................................................................................................................ 61

طیف IR لیگاند 4و4-(4،1 فنیلن بیس (متانیلیلیدن)) بیس( آزانیلیلیدین)) دی بنزوئیک اسید. 62

طیف UV-vis و PL لیگاند 4و4-(4،1 فنیلن بیس (متانیلیلیدن)) بیس( آزانیلیلیدین)) دی بنزوئیک اسید.................................................................................................................................. 62

شناسایی پلیمرهای کوئوردیناسیونی نامحدود به روش رسوب‌دهی................... 64

شناسایی پلیمرهای کوئوردیناسیونی نامحدود سرب.................................................................. 64

شناسایی پلیمر کوئوردیناسیونی نامحدود کادمیم....................................................................... 71

شناسایی پلیمرهای کوئوردیناسیونی نامحدود به روش هیدروترمال.................. 76

شناسایی پلیمرکوئوردیناسیون نامحدود سرب............................................................................ 76

مکانیسم تشکیل پلیمرهای کوئوردیناسیونی نامحدود........................................ 78

شناسایی اکسید فلزی....................................................................................... 80

شناسایی سرب( П) اکسید.......................................................................................................... 80

شناسایی کادمیم (П) اکسید....................................................................................................... 83

بررسی طیف-Vis UV کادمیم (П) اکسید و سرب (П) اکسید................................. 85

نتیجه‌گیری........................................................................................................ 87

References......................................................................................................... 93

 

 

 

Reviews

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تهیه نانوذرات سرب (ll) اکسید و کادمیم (ll)اکسید با استفاده از پلیمر کوئوردیناسیون نامحدود جدید سرب و کادمیم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *