تو یک بازمانده‌ای نه قربانی (مداخلات راه حل محور در خشونت خانگی) – همراه با ۱۰ تمرین کاربردی (کتاب الکترونیک)

کتاب های مرتبط

 فهرست مطالب

سپاسگزاری............................................................................................................ 6

پیشگفتار................................................................................................................. 7

فصل اول : خشونت.............................................................................. 9

تعریف خشونت....................................................................................................... 9

انواع خشونت های خانگی.................................................................................... 12

نظریه های مرتبط با خشونت............................................................................... 14

  1. نظریه خشونت ذاتی.................................................................................. 14
  2. خشونت، به مثابه رفتار اجتماعی آموخته شده.......................................... 15
  3. نظریه سیستمی......................................................................................... 16
  4. نظریه فرهنگی.......................................................................................... 17

نگاه رویکرد درمان فشرده راه حل محور به خشونت و پرخاشگری...................... 17

فصل دوم: تاریخچه شکل گیری و گسترش رویکرد درمان فشرده راه حل محور            23

معرفی رویکرد درمان راه حل محور..................................................................... 23

ویژگی های منحصر به فرد درمان راه حل محور................................................. 26

مدل امروزی رویکرد درمان فشرده راه حل محور................................................ 27

گزیده‌ای از فرض های درمان راه حل محور........................................................ 30

مقایسه‌ی مدل امروزی و قدیمی درمان راه حل محور......................................... 32

سوال تغییر پیش از جلسه.............................................................................. 32

فواید سوال تغییر پیش از جلسه............................................................................ 34

تکلیف.................................................................................................................. 35

وقفه در جلسه‌ی مشاوره....................................................................................... 36

گفتگوی عاری از مشکل...................................................................................... 37

مهارت آموزی شماره 1........................................................................................ 39

مهارت آموزی شماره 2........................................................................................ 40

هدف از مهارت آموزی های شماره 1و2.............................................................. 40

با آموخته های قبلی خود چه کنیم؟...................................................................... 41

فصل سوم: یافتن شایستگی ها.......................................................... 45

کشف نقاط قوت و مهارت های بازماندگان خشونت خانگی................................ 45

7 سوال جادویی راه حل محور.............................................................................. 47

مهارت آموزی شماره 3........................................................................................ 48

نمونه.................................................................................................................... 50

مراجع مقاوم......................................................................................................... 53

استعاره تاکسی لندن............................................................................................. 58

فصل چهارم: ایجاد بستری برای تغییر................................................ 61

کشف بالاترین (بهترین ) امیدهای مراجع........................................................... 61

فواید تمرکز بر «بهترین امیدها‌ی مراجع»........................................................... 64

مهارت آموزی شماره 4........................................................................................ 66

صحبت از غیرممکن ها(آینده های دور)....................................................... 67

نمونه.................................................................................................................... 69

اهمیت تقدیر و تشویق مراجع.............................................................................. 70

انتخاب سئوال مناسب.......................................................................................... 73

مهارت آموزی شماره 5........................................................................................ 78

فصل پنجم: کار روی پیشرفت............................................................ 79

آینده مطلوب(ترجیحی) مراجع............................................................................. 79

ویژگی های توصیف ایده آل و کاربردی از «آینده مطلوب»................................ 80

نمونه:................................................................................................................... 83

سوال معجزه(فردا)................................................................................................ 85

نمونه:.............................................................................................................. 88

مهارت آموزی شماره 6........................................................................................ 90

نمونه:................................................................................................................... 92

مهارت آموزی شماره7......................................................................................... 95

مداخله، چیزی جزء مصاحبه‌ی اثر گذار نیست.............................................. 95

نمونه.................................................................................................................... 95

بررسی استثنائات.................................................................................................. 98

سوالات مقیاسی( درجه بندی شده)...................................................................... 99

نمونه:................................................................................................................. 100

مهارت آموزی شماره 8...................................................................................... 105

مهارت آموزی شماره 9...................................................................................... 105

فصل ششم: خاتمه دادن به کار........................................................ 109

ماهیت درمان فشرده راه حل محور................................................................... 109

در حاشیه ماندن مشاور...................................................................................... 112

مهارت آموزی شماره 10................................................................................... 113

خاتمه دادن به کار.............................................................................................. 114

فهرست منابع..................................................................................................... 118

Reviews

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تو یک بازمانده‌ای نه قربانی (مداخلات راه حل محور در خشونت خانگی) – همراه با ۱۰ تمرین کاربردی (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *