زندگی با درد مزمن روشی مبتنی بر پذیرش (کتاب کار بیمار)

کتاب های مرتبط

فهرست

جلسه 1- مقدمات و نبیان‌های اساسی درمان................................ 9

1- چرا ما اینجا هستیم؟................................................................................... 9

2- قواعد اصلی.............................................................................................. 11

3- مقدمات..................................................................................................... 12

4- مرور درمان و اهداف این برنامه............................................................... 12

5- مرور درمان‌های قبلی درد مزمن.............................................................. 14

6- نتیجه‌گیری امروز..................................................................................... 15

جلسه 2- گزینه‌ها و تعیین مسیر درمان...................................... 18

1- مرور تکلیف - گزینه‌ها............................................................................ 18

2- ارتباط بین درد، خلق و کارکرد................................................................. 18

3- ذهن‌آگاهی................................................................................................ 21

جلسه 3- «یادگیری زندگی» با درد مزمن.................................... 23

1- پذیرش درد مزمن چیست؟...................................................................... 23

2- جستجوی ارزش‌های زندگی.................................................................... 26

3- تمرین ذهن‌آگاهی.................................................................................... 28

4- نتایج امروز................................................................................................ 28

5- تکلیف....................................................................................................... 29

جلسه 4- ارزش‌ها و عمل............................................................ 32

1- شفاف‌سازی و بحث پیرامون ارزش‌ها...................................................... 32

2- موانع ارزش‌ها........................................................................................... 33

3- اهداف و اعمال......................................................................................... 34

۴- تمرین ذهن‌آگاهی.................................................................................... 37

۵- نتیجه‌گیری امروز..................................................................................... 38

6-  تکلیف...................................................................................................... 38

تکلیف هفته ۴................................................................................................ 39

جلسه5 – عنوان جلسه پنجم...................................................... 40

۱- مرور تکلیف و یکنواخت کردن فعالیت‌ها................................................. 40

۲-‌ترفندهای ذهن.......................................................................................... 42

۳- ذهن‌آگاهی................................................................................................ 43

۴- نتایج امروز................................................................................................ 43

۵- تکلیف....................................................................................................... 44

جلسه ۶- عمل؛ شروع به حرکت کردن....................................... 46

۱- گزارش پیشرفت: وارسی کردن................................................................ 46

۲- برنامه‌ریزی و عمل................................................................................... 48

۳- ذهن‌آگاهی و خود مشاهده‌گری............................................................... 49

4- عمل محوری: جدا کردن «من» از عمل................................................. 51

5- نتایج امروز................................................................................................ 52

6- تکلیف....................................................................................................... 53

جلسه 7- تعهد........................................................................... 54

1- رضایت...................................................................................................... 54

2- تعهد به اعمال و ارزش‌ها حتی با وجود موانع.......................................... 55

3- ذهن‌آگاهی در پیاده‌روی........................................................................... 55

4- تکلیف....................................................................................................... 55

جلسه 8- نگهداری مادام‌العمر................................................... 57

1 – تعهد........................................................................................................ 57

2- عود: عود چیست و آیا برای شما اتفاق می‌افتد؟...................................... 58

3- خداحافظی................................................................................................ 62

4- تکلیف مادام‌العمر...................................................................................... 63

جلسه اول: مقدمه و مفاهیم اساسی درمان.................................. 68

1- قواعد اصلی.............................................................................................. 68

2- مقدمه....................................................................................................... 70

3- دلیل حضور شما در اینجا چیست؟........................................................... 70

4- مرور کلی درمان و اهداف این برنامه درمانی.......................................... 71

5- بررسی درمان‌های گذشته برای درد مزمن.............................................. 72

6- بررسی درمان‌های مربوط به درد: هزینه‌ها و مزایا.................................. 73

جلسه دوم: گزینه‌هایی برای یادگیری زندگی علی‌رغم وجود درد. 76

  1. تمرین ذهن‌آگاهی...................................................................................... 76
  2. مرور تکالیف خانگی- گزینه‌های موجود................................................... 77
  3. روابط بین درد، خُلق و عملکرد.................................................................. 77

نتایج جلسه درمانی امروز............................................................................... 80

جلسه سوم: یادگیری زندگی کردن با درد مزمن.......................... 82

تمرین کردن ذهن‌آگاهی................................................................................ 82

مرور تکالیف خانگی و تمرینات پیشین.......................................................... 82

پذیرش درد مزمن چیست؟............................................................................. 83

کشف ارزش‌های زندگی‌تان........................................................................... 87

تمرین مربوط به ارزش‌ها............................................................................... 87

تمرین ذهن‌آگاهی.......................................................................................... 88

نتایج جلسه درمانی امروز............................................................................... 89

تکالیف خانگی................................................................................................ 89

جلسه چهارم: ارزش‌ها و عمل..................................................... 92

ذهن‌آگاهی...................................................................................................... 92

مرور تکالیف خانگی و تمرین‌های قبلی......................................................... 92

ایضاح ارزش‌ها و بحث در مورد آن‌ها............................................................ 93

موانع موجود در مسیر ارزش‌ها....................................................................... 94

اهداف و اقدامات............................................................................................. 95

نمونه‌هایی از تنظیم هدف:............................................................................. 96

نتیجه‌گیری‌های امروز.................................................................................... 98

تکالیف خانگی................................................................................................ 98

جلسه 5: اقدام – به سمت جلو حرکت کنید............................... 100

ذهن‌آگاهی................................................................................................... 100

بررسی تکالیف خانگی و مرور مواد تمرینی قبل......................................... 100

طرح‌ریزی و اقدام......................................................................................... 101

ذهن‌آگاهی و مشاهدۀ خود........................................................................... 102

عمل متعهدانه.............................................................................................. 104

نتایج جلسه امروز......................................................................................... 105

تکالیف خانگی.............................................................................................. 106

جلسه ششم: تعهد................................................................... 107

قدم زدن با ذهن‌آگاهی................................................................................ 107

مرور تکالیف خانگی و مواد تمرینی قبل..................................................... 107

تمایل............................................................................................................ 108

تعهد به اعمال و ارزش‌ها با وجود موانع...................................................... 109

نتیجه‌گیری از جلسه امروز........................................................................... 109

تکالیف خانگی.............................................................................................. 109

جلسه هفتم: مرور و تمرین....................................................... 110

ذهن‌آگاهی................................................................................................... 110

مرور.............................................................................................................. 110

تکالیف خانگی.............................................................................................. 112

جلسه هشتم: حفظ عایدات درمانی تا آخر عمر......................... 113

ذهن‌آگاهی................................................................................................... 113

تعهد.............................................................................................................. 114

عود: عود چیست و آیا برای شما اتفاق خواهد افتاد؟................................... 114

نمونه‌هایی از موقعیت‌های پرخطر............................................................... 117

4 - خداحافظی............................................................................................ 119

5 – تکلیف همیشگی.................................................................................. 120

تکمیل شاخص تنظیم هیجان..................................................................... 120

انجام هفتگی فنون آرامسازی در منزل....................................................... 121

Reviews

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “زندگی با درد مزمن روشی مبتنی بر پذیرش (کتاب کار بیمار)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *