سردفتران و دفتریاران ماهیت سند و مسئولیت‌‌های سردفتران و دفتر یاران

کتاب های مرتبط

فهرست مطالب

مقدمه....................................................................................................................... 6

فصل اول: سند......................................................................................................... 8

مبحث اول- تعريف‌سند....................................................................................................................... 8

مبحث دوم-اقسام نوشتار.................................................................................................................... 9

گفتار اول- سندرسمي................................................................................................................... 9

بند اول - حكم حاكمى كه توسط كتابت به حاكم ديگرى ابلاغ مى‌شود.............................. 9

بند دوم- نامه‌ها و فرمانهاى مقام رهبرى............................................................................. 11

گفتار دوم- سند غيررسمى (عادي)............................................................................................ 13

بند اول- نوشته‌هايى كه معد براى اثبات تصرف قانونى است............................................. 13

بند دوم- نوشته‌هايى كه معد براى اثبات نمى‌باشد.............................................................. 13

بند سوم- قولنامه................................................................................................................... 13

گفتار سوم- تفاوت سندرسمي و غيررسمي................................................................................ 20

مبحث سوم- اعتبار سند و حجيّت آن............................................................................................... 21

مبحث چهارم- نقاط قوت و ضعف سند............................................................................................ 22

گفتار اول -نقاط قوت سند......................................................................................................... 22

گفتار دوم-نقاط ضعف سند......................................................................................................... 23

مبحث پنجم- دلالت سند به طور مستقيم........................................................................................ 26

فصل دوم: مسؤولیت سردفتران و دفتریاران......................................................... 28

مبحث اول - مسؤولیت مدنی و حقوقی............................................................................................ 29

گفتار اول‌- اصل‌ لزوم‌ پرداخت‌ خسارت...................................................................................... 33

بند اول- الزام‌ در جبران‌ خسارت‌.......................................................................................... 33

بند دوم‌- میـزان‌ خسـارت‌.................................................................................................... 35

بند سوم- انواع‌ خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌..................................................................................... 36

مبحث دوم-مسؤولیت کیفری.......................................................................................................... 40

مبحث سوم- مسؤولیت انتظامی و اداری.......................................................................................... 43

گفتار اول- رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها با رویکرد؛ دادگاه‌های انتظامی سردفتر یا دفتریاران؛.................................................................................................................................... 44

بند اول- دادگاه بدوی........................................................................................................... 49

بند دوم- دادگاه تجدیدنظر.................................................................................................... 49

گفتار دوم-تعلیق سردفتر یا دفتریاری........................................................................................ 50

گفتار سوم- مسؤولیت مشترک سردفتران.................................................................................. 50

گفتار چهارم-نقدی بر آيين‌دادرسی دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران؛............... 51

بنداول- تاریخچه‌ بحث......................................................................................................... 51

بند دوم- قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب سال 1302 هجری شمسی........................... 53

بند سوم- قانون تشکیل دفاتر اسنادرسمی؛ مصوب سال 1307.......................................... 54

بند چهارم- قانون ثبت اسناد و املاک؛ مصوب سال 1308هجري شمسي........................ 55

بندپنجم-قانون ثبت اسناد و املاک؛ مصوب سال 1310 هجري شمسي........................... 56

بند ششم- قانون دفتر اسنادرسمی، مصوب سال 1316 هجري شمسي............................. 56

گفتار پنجم-قانون دفاتراسنادرسمی و آئین نامه اجرائی آن....................................................... 58

بنداول- نقایص مقررات مذکور............................................................................................. 58

بند دوم-ایرادات مقررات آئین‌نامه دفاتر اسنادرسمی............................................................ 60

گفتار ششم- مراجع قانونی تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران........................................... 67

گفتار هفتم - وظایف دادسرای انتظامی سردفتران.................................................................... 67

گفتار هشتم- بحث تطبیقی........................................................................................................ 68

نتيجه‌گيري؛...................................................................................................................................... 71

قوانین و اصلاحات بعدی آن.................................................................................. 73

فصل پنجم - امور مالي؛................................................................................................................. 114

فصل ششم - كانون سردفتران و دفترياران؛ ‌................................................................................. 115

فهرست منابع..................................................................................................... 127

 

Reviews

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سردفتران و دفتریاران ماهیت سند و مسئولیت‌‌های سردفتران و دفتر یاران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *