شکستن چرخه اختلال پرخوری (راهنمای خودیاری برای بهبودی) (کتاب الکترونیک)

کتاب های مرتبط

مقدمه......................................................................... 7

بخش اول: اختلال پرخوری.................................................. 9

اختلال پرخوری چیست؟................................................................................................................ 9

معیار تشخیص اختلالات خوردن در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی: DSM-V......................................................................................................................................................... 10

تأثیر اختلال پرخوری.................................................................................................................... 11

مراحل پرخوری.............................................................................................................................. 11

علل اختلال پرخوری چیست؟..................................................................................................... 12

عوامل زمینه ساز............................................................................................................................ 13

عوامل تسریعکننده......................................................................................................................... 14

عوامل تداومبخش.......................................................................................................................... 15

چرخه رژیم گرفتن/ پرخوری........................................................................................................ 16

درمان و حمایت.............................................................................................................................. 17

خودیاری.......................................................................................................................................... 17

پزشک خانوادگیتان........................................................................................................................ 18

کار با متخصص تغذیه................................................................................................................... 18

خانواده درمانی................................................................................................................................ 19

مشاوره و رواندرمانی فردی.......................................................................................................... 19

بخش دوم: تصمیمگیری برای کنترل مجدد................................ 21

دلایل من برای تغییر عادات غذاییام.......................................................................................... 21

بخش سوم: خودیاری...................................................... 23

چطور از خودیاری استفاده کنم.................................................................................................... 23

دفتر خاطرات غذایی...................................................................................................................... 23

دستورالعملهای خاص ثبت خاطرات غذایی............................................................................... 24

ثبت خاطرات غذایی: غذاهای روزانۀ من................................................................................... 25

طراحی یک برنامۀ غذایی............................................................................................................. 27

نمونهای از برنامۀ غذایی............................................................................................................... 28

مهارتهایی برای تغذیه سالم......................................................................................................... 28

رژیم غذایی را متوقف کنید.......................................................................................................... 31

بخش چهارم: مقابله با تغییر............................................... 33

تغییر الگوهای فکریتان................................................................................................................. 33

مقابله با احساسات دشوار.............................................................................................................. 34

افکاری در مورد تصویر بدنی........................................................................................................ 34

بخش پنجم: مراقبت از خودتان............................................ 36

مراقبت از سلامت جسمیتان........................................................................................................ 36

مراقبت از سلامت هیجانیتان....................................................................................................... 38

مقابله با مشکلات.......................................................................................................................... 39

جدول ثبت خاطرات غذایی.......................................................................................................... 41

برنامۀ غذایی................................................................................................................................... 41

بخش ششم: اختلالات خوردن/ راهنمای خودآموز...................... 43

این بخش چه کمکی خواهد کرد؟.............................................................................................. 43

اختلال خوردن چیست؟................................................................................................................ 43

انواع اختلال خوردن...................................................................................................................... 44

پراشتهایی عصبی........................................................................................................................... 45

اختلال پرخوری............................................................................................................................. 45

چطور تشخیص دهم مبتلا به اختلال خوردن هستم؟............................................................. 45

تصاویری ایدهآل از سوی جامعه و رسانهها.............................................................................. 47

پیشداوری در مورد افراد چاق....................................................................................................... 47

عزت نفس پایین و عدم اعتماد به نفس..................................................................................... 48

کمالگرایی و انتظارات غیرواقعی.................................................................................................. 48

انتظارات خانواده و نگرشها نسبت به یکدیگر............................................................................ 49

چه باورهایی، افراد را در خطر ابتلا به اختلال خوردن قرار میدهد؟....................................... 49

اختلالات خوردن چه اثراتی دارند؟............................................................................................. 50

1.تغییراتی در میزان  سوخت و سازتان...................................................................................... 51

  1. استفراغ کردن باعث نمیشود از همۀ کالریهای خورده شده خلاص شوید....................... 52
  2. ملینها و مُدرها به افراد برای کاهش وزن کمکی نمیکنند................................................. 53
  3. اجتناب از بیرون رفتن یا انجام امور....................................................................................... 53
  4. وارسی......................................................................................................................................... 53
  5. تغییراتی در سلامتیتان............................................................................................................. 53

چطور اختلال خوردن بر بدنتان اثر میگذارد.............................................................................. 54

چطور اختلالات خوردن بر احساس شما اثر میگذارد............................................................... 54

خلاصه............................................................................................................................................. 55

آیا میخواهم این چیزها را تغییر دهم؟........................................................................................ 55

گامهای بعدی................................................................................................................................. 56

نمیخواهم تغییر کنم...................................................................................................................... 56

هنوز مطمئن نیستم، فکر میکنم سخت باشد............................................................................ 56

میخواهم تغییر کنم، چه کاری باید انجام دهم؟........................................................................ 57

References............................................................ 59

 

 

Reviews

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شکستن چرخه اختلال پرخوری (راهنمای خودیاری برای بهبودی) (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *