مکاتبات بین‌المللی در پژوهشگری

تخفیف!

کتاب های مرتبط

 فصل اول

آشنایی با اصطلاحات بکار رفته در این کتاب

 

دانشجوی لیسانس      Undergraduate student
دانشجوی فوق لیسانس ودکترا                                   postgraduate student
دانشجوی سال اول Freshman
دانشجوی سال دوم Sophomore
دانشجوی سال سوم Junior
دانشجوی سال چهارم Senior
استاد راهنما Supervisor
استاد مشاور Advisor
مربی Instructor, lecturer
دانشیار Associate Professor
استادیار Assistant Professor
استاد Professor
استاد تمام Full Professor
استاد افتخاری Honorary Professor
استاد حق التدریس Adjust Professor
استاد ممتاز Distinguish Professor
استادی Professorship
دستیار آموزشی (کمک‌استاد)    Teaching assistant
داور داخلی Internal examiner
داور خارجی External examiner
هیئت علمی            Faculty Members
رئیس دانشگاه Chancellor = Dean
کارمندان دانشگاه University Staffs
کادر آموزشی The teaching staff
مدیرگروه Head of Department
کارشناس آموزش Education Expert
کارشناس پژوهش Research Expert
مسئول کتابخانه Library Authority
مسئول آزمایشگاه Laboratory Authority
امور مالی Financier
مرکز کامپیوتر Computer center
موسسه Institute
انتشاراتی Press
معادل مرکز تربیت معلم Junior College  = Community College = 2-Year-College
دانشکده College = faculty
دانشگاه University
دانشکده علوم انسانی Faculty of Humanities
دانشکده عمران Faculty of Civil Engineering
سال تحصیلی Academic Year
تحصیلات تکمیلی Graduate Studies
کاردانی  Associate 'degree
کاردانی هنر Associate of Arts (A.A.)
کاردانی هنر و علوم Associate of Arts and Science (A.A.S.)
کاردانی علوم Associate of Science (A.S.)
لیسانس Bachelor's degree
لیسانس علوم انسانی  Bachelor of Art    (.B.A) 
فوق لیسانس رشته های تجربی و مهندسی       Master of Science (M.S. یا. M.Sc(
کارشناسی ارشد کار اجتماعی Master of Social Work (M.S.W.)
کارشناسی ارشد تکنولوژی Master of Technology (M.Tech.)
کارشناسی ارشد فلسفه Master of Philosophy (M.Phil)
کارشناسی ارشد مدیریت عمومی            Master of Public Administration (M.P.A)
کارشناسی ارشد بهداشت عمومی                    Master of Public Health (M.P.H)
کارشناسی ارشد معماری Master of Architecture (M.Arch.)
کارشناسی ارشد هنر Master of Arts (M.A.)
کارشناسی ارشد مدیریت تجاری                Master of Business Administration (M.B.A.)
کارشناسی ارشد کاربردهای کامپیوتر              Master of Computer Applications (M.C.A.)
کارشناسی ارشد الهیات                                                 Master of Divinity (M.Div.)
کارشناسی ارشد حقوق Master of Laws (LL.M.)          
  کارشناسی ارشد علوم اطلاعات و کتابداری Master of Library & Information Science (M.L.I.S.)
کارشناسی ارشد هنرهای زیبا Master of Fine Arts (M.F.A.)
کارشناسی ارشد تحصیلات                                                Master of Education (M.Ed.)
کارشناسی ارشد مهندسی Master of Engineering (M.Eng.)
دکترا                                                        Ph.D (philosophiae Doctor, Doctor of Philosophy)
فوق دکترا  Postdoctoral (Postdoc)
فرصت مطالعاتی                                                                       Sabbatical leave
بورس تحصیلی  Bourse
برنامه درسی    Core curriculum                                                                   
معدل GPA
پیش نیاز Prerequisite
سیستم سه ماهه System Quarter                                                                      
سیستم نیمسال Semester System                                                                          
برنامه درسی Syllabus
ریز نمره  Transcript
واحد Credit 
انصراف Withdrawal
رها کردن Drop
همکاری کردن با Collaborate with
محل سکونت                                                                             Accommodation
صلاحیت، شایستگی Qualification
موضوع Theme
 وزارت علوم                                                                         Ministry of science                  
ضمیمه کردن Enclose
منتظربودن                                                          Look forward
توصیه نامه Recommendation letter                                             
بیان هدف SOP → Statement of Purpose                                      
نامه رهبری                   Leadership letter                                                      
بیان علائق                                           Statement OF Interest
روانشناسی تربیتی Educational Psychology                                                    
مهلت ثبت نام Deadline
شناسه دیجیتال                                                    DOI→ Digital Object Identifier
شناسه آزاد پژوهشگران و نویسندگان ORCID → Open Researcher and Contributor ID
بیش از اندازه خوب                                                                      Over qualified               
چکیده و خلاصه تجربیات Resume
تاریخچه زندگی CV→ Curriculum Vitae                                   
رساله Thesis
پایان نامه

 

Dissertation

 

Reviews

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مکاتبات بین‌المللی در پژوهشگری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *